Het doel van deze vragenlijst is om na het voltooien van de basismodule de evolutie die jij gemaakt hebt in kaart te brengen. Zo kan jij zien wat dit programma voor jou betekend heeft. Anderzijds kunnen wij ook aan de hand van deze evaluatie het programma bijsturen, aanvullen of aanpassen daar waar nodig.

De intake is geheel vrijblijvend. Wil je sommige dingen niet delen of hou je er niet van om vragenlijsten in te vullen dan is dat prima en dan sla jij deze vragenlijst over.

De vragenlijst bestaat uit 2 delen:

  • Het eerste deel omvat vragen betreffende houdings- en bewegingsgevoel en ervaringen. Dit deel omvat minder “persoonlijke” vragen die een beeld schetsen hoe jij het programma aanvat om nadien de evolutie die jij maakt in kaart te brengen. Je kan ook enkel het “groene” deel invullen.
  • Het tweede deel omvat wat vragen omtrent jouw klachtenbeeld. Aan de hand van enkele vragen schetsen wij jouw klachtenpatroon om dan na het voltooien van de basismodule na te gaan op welke manier dit programma bijgedragen heeft aan jouw welzijn. Wij willen jouw privacy uiteraard respecteren. Vind jij dit te persoonlijk dan sla je dit deel over.

Klik op volgende om te starten.


Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!